Strona główna  |  Sklep  |  Wydawnictwo  |  Wydania cyfrowe  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Komunikat dotyczący wspólnych działań branżowych w obliczu wyzwania jakim jest pandemia

O Koronawirusie komunikujemy od dłuższego czasu i wiele wątków zostało poruszonych. Panuje ogromne natężenie informacji związanej z wirusem i podejmowane są liczne działania i decyzje w tym przede wszystkim te dotyczące naszego osobistego bezpieczeństwa. Dlatego też uporządkowaliśmy kalendarium tego, co się już wydarzyło, jaki jest aktualny status i czego możemy się spodziewać. 

 

Mamy nadzieję, że naświetli Wam to cały obraz aktualnej sytuacji. Zmiany są dynamiczne (w tempie godzinowym) i będziemy Was o nich informować – na końcu podsumowania znajdziecie informację gdzie będziemy publikowali bieżące wiadomości (stworzyliśmy jedno miejsce agregujące całą niezbędną wiedzę – to powinno ułatwić komunikację).

A teraz do meritum:

4 marca (środa)

 • powołanie branżowego sztabu kryzysowego branży MICE reprezentującego SAR, KAE, SOIT, SITE POLAND, MPI CHAPTER POLAND, SBE.

 • przygotowanie pierwszego draftu wspólnego stanowiska dot. sytuacji na rynku.

5 marca (czwartek)

 • Odbyło się posiedzenie z udziałem: połączonych komisji ustawodawczej i zdrowia, rządu (ministrowie m.in. KPRM, MSZ, MON, MZ), instytucji państwowych (GIS, ZUS itp.) oraz partnerów (LEWIATAN, BCC), na temat specustawy dotyczącej Koronawirusa. Na posiedzeniu przedstawiliśmy wspólne stanowisko branży MICE. 

 • Dla przypomnienia – nasze postulaty to m.in.: 

  • zapewnienie w sposób natychmiastowy dodatkowej płynności finansowej (dotacje państwowe, tanie linie kredytowe i inne narzędzia); 

  • obniżki CIT/ZUS itp. mające na celu utrzymanie zatrudnienia w naszej branży w tym trudnym okresie;

 • Udział w posiedzeniu umocnił głos naszej branży, czego efektem było:

  • zaproszenie na wtorek 10 marca do Senatu na spotkanie robocze dot. nowej inicjatywy ustawodawczej, która celem jest wprowadzenie m.in. rekompensat dla przedsiębiorców dotkniętych tą sytuacją;

  • bliska współpraca i wsparcie przez ministra P. Szrota w Ministerstwie Rozwoju i natychmiastowe przekazanie naszego stanowiska do Minister Rozwoju Pani Jadwigi Emilewicz;

  • Wsparcie przez KPP Lewiatan w budowaniu świadomości sytuacji wśród zrzeszonych korporacji.

  • Zaproszenie na spotkanie branżowe do Ministerstwa Rozwoju w dniu 9 marca.

6 marca (piątek)

 • Publikacja wspólnego stanowiska branży MICE dot. Koronawirusa i kolejne kroki w tym zakresie  (pełna treść dostępna m.in.:http://media.sar.org.pl/)

 • Publikacja petycji dla osób popierających stanowisko branży MICE

7-8 marca (sobota - niedziela)

 • Nawiązanie kontaktu z jak największą ilością stowarzyszeń zaproszonych na spotkanie do Ministerstwa Rozwoju

 • Koordynacja stanowisk większości branż zaproszonych na spotkanie poza sektorem MICE do Ministerstwa Rozwoju w tym szczególnie:

  • Polska Izba Turystyki;

  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych;

  • Polski Związek Organizatorów Turystyki;

  • Izba Gospodarcza Hoteli Polskich;

  • Harmony Polish Hotels;

  • Krakowska Izba Turystyki; 

  • Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych;

 • W rezultacie opracowaliśmy spójne stanowisko i postulaty branży touroperatorów, agentów turystycznych, MICE, hoteli i przewoźników autokarowych

9 marca (poniedziałek)

 • O godz 13:00 spotkanie przedstawicieli zaproszonych stowarzyszeń

 • O godz. 15.00 odbyło się spotkanie z Minister Jadwigą Emilewicz oraz kierownictwem resortu m.in. Andrzejem Gut-Mostowym Krzysztofem Mazurem, Olgą Semeniuk i przedstawicielami departamentów, tym również ministerstwa finansów, rzecznikiem MSP i sejmowej podkomisji dot. turystyki.

 • W imieniu w/w branż mieliśmy przyjemność zaprezentować analizę sytuacji i proponowane rozwiązania, które spotkały się z szerokim aplauzem wszystkich zgromadzonych organizacji na sali tj:

 • POPRAWA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W SPOSÓB NATYCHMIASTOWY tutaj omawialiśmy m.in. kwestię dotacji / szybko dostępnych linii kredytowych ze strony ARP / BGK na okres do 5 lat;

 • ULGI PODATKOWE / ZUS

  • rezygnacja ze split payment w naszej branży;

  • przyspieszenie zwrotu VAT;

  • zwolnienia ze składek ZUS na ten trudny okres. 

 • SPÓJNA POLITYKA ZE STRONY RZĄDU

  • różnice w informacjacha pomiędzy między MSZ, GIS lub MR, a MEN np.

 • WSPÓLNA PRACA Z RZĄDEM NA ZASADACH PARTNERSKICH

  • zaoferowaliśmy pełną otwartość i gotowość do pracy 24/7 razem z rządem - uważamy, że jesteśmy na tej samej łodzi, która wchodzi bardzo szybko na mieliznę. 

 • Rezultatami naszego spotkania było m.in.:

  • przyjęcie przez Panią Minister Jadwigę Emilewicz wielu punktów do dalszych prac roboczych w ministerstwie;

  • powołanie sztabu kryzysowego dot. całej branży tj. touoperatorów, agentów turystycznych, hoteli, targów, rozrywki, MICE koordynowanego przez Bartka Bieszyńskiego.  

10 marca (wtorek)

 • Uczestniczyliśmy w posiedzeniu Komisji Ustawodawczej Senatu dot. inicjatywy ustawodawczej nowelizacji tzw. specustawy dot. koronawirusa - pojawiły się m.in. zapisy dot. rekompensat za powstałe szkody w wyniku działań władzy publicznej w szczególności dot. organizatorów wydarzeń, imprez, targów itd. (to chyba pierwszy skuteczny lobbing w naszym życiu :))

 • Zapoznaliśmy Senatorów, stronę rządową i partnerów społecznych z aktualną sytuacją w naszej branży i przedstawiliśmy uwagi do projektu;

 • Analizowaliśmy pierwsze publiczne propozycje rządu po spotkaniu w dniu. 9 marca w Ministerstwie Rozwoju.

 • W projekcie noweli specustawy znalazły się zapisy o możliwości dochodzenia szkody wywołanej zarządzeniami administracyjnymi przez przedsiębiorców. Stworzenie funduszu pomocowego dla przedsiębiorców z branży turystycznej których epidemia koronawirusa postawiła w trudnej sytuacji finansowej. Pieniądze z tego funduszu miałyby być częściowo umarzane a częściowo spłacane jako nieoprocentowana pożyczka

11 marca (środa)

 • W godzinach 10.00 - 14.00 odbyło się spotkanie sztabu kryzysowego branży MICE w udziałem ok 100 osób, na którym to:

  • przedstawiliśmy dotychczasową sytuację;

  • zebraliśmy informacje jak wygląda sytuacja w poszczególnych firmach;

  • zebraliśmy pomysły dot. nowych rozwiązań dla rządu;

  • podzieliliśmy dalsze prace w ramach wąskiego sztabu branży MICE. 

 • W godzinach 15.00 - 18.00 odbyło się połączone posiedzenia Komisji Zdrowia i Komisji Ustawodawczej, na którym to po raz trzeci w ciągu 6 dni przedstawiliśmy senatorom i stronie rządowej sytuację w naszym sektorze oraz zgłosiliśmy uwagi dot. ustawy. 

 • W godzinach 18.00 - 23.30 odbyło się spotkanie branżowego sztabu kryzysowego przy Ministerstwie Rozwoju, na którym to oszacowaliśmy potrzeby finansowe całej branży, z podziałem na sektory, w sytuacji w której przez najbliższe pół roku nie będzie żadnych zleceń, a będzie konieczność utrzymania kosztów stałych. 

12 marca (czwartek)

 • W godzinach 11.00 - 12.00 odbyła się telekonferencja z udziałem Związku Banków Polskich, BGK i przedstawicieli największych banków w Polsce dot.:

  • utrzymania dotychczasowych linii kredytowych w naszej branży;

  • zawieszenia bez dodatkowych kosztów rat leasingowych / kredytowych.

  • zmiany nastawienia do ryzyka dla turystyki

  • uruchomienia powiększonej pomocy de minimis 

 • W godzinach 11.00 - 14:00 odbyło się spotkanie z rzecznikiem MŚP.

 • Do naszego stanowiska dołączają:

  • Polska Izba Techniki Estradowej PITE

  • Polska Izba Przemysłu Targowego;

  • Polski Holding Hotelowy; 

  • Izba Turystyki RP;

  • Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych SOIAR 

13 marca (piątek)

 • Odbyła się pierwsza telekonferencja szerokiego sztabu kryzysowego przy Ministerstwie Rozwoju tj: touroperatorzy, agenci turystyczni, izby turystyczne, wycieczki szkolne, przewoźnicy autokarowi, hotele, targ i rozrywka.

 • Konsultowaliśmy pierwszą propozycją rządu dot. podniesienia gwarancji deminimis BGK do 80%;

 • Odbyła się telekonferencja sztabu kryzysowego branży MICE dot. priorytetów na najbliższe dni tj. dobre praktyki, stanowisko do klientów i komunikacja.

Status na dzień 14 marca:

Minister Jadwiga Emilewicz przedstawiła pierwsze propozycje rządu m.in. w odpowiedzi na nasze propozycje zgłoszone na spotkaniu w Ministerstwo Rozwoju

 • Rząd potwierdził, że priorytetem jest natychmiastowa poprawa płynności finansowej branży wobec braku zleceń;

 • Pakiet będzie obejmował zatem m.in. elementy, które proponowaliśmy tj.

  • zawieszenie składek ZUS na czas kryzysu bez odsetek;

  • tanie linie kredytowe w BGK (zwiększenie pomocy deminimis zarówno pod kątem limitów jak i stopnia gwarancji);

  • rozliczenie straty w 2020 – będzie można odliczyć od podatku, który był należny w 2019 r.;

Wszystkie zmiany mają być wprowadzone na drodze pakietu specustaw.

Nasze uwagi na ten moment:

 • Terminy - nie wiemy ile zajmie uruchomienie nowych kredytów i czy aby na pewno muszą być to kredyty, a nie bezzwrotna ale udokumentowana pomoc..(konieczna zgoda UE, ale rząd tutaj działa). 

 • ZUS - z jednej strony dobrze, że jest zawieszenie z drugiej kiedyś będzie trzeba je spłacić, szczególnie dot. to JDG - piloci, animatorzy, prowadzący, artyści etc.

 • VAT/ CIT - nie znamy szczegółów czy uda się przyspieszyć zwrot VATu, czy dla hoteli będzie można znieść podatek minimalny, czy VAT będzie w ogóle zawieszony itd. "Zawieszenie" to też zawieszenie, czyli też kiedyś do spłacenia… 

Światełkiem w tunelu jest w tym momencie stanowisko Komisji UE, która decyduje się przeznaczyć środki na pomoc przedsiębiorcom szczególnie w zakresie MŚP - tutaj szczegóły (treść oryginalna). 

Uruchamiamy dla Was źródło bieżącej komunikacji – fanpage TUgether, na którym znajdziecie wszystkie aktualne wydarzenia, decyzje i informacje dla branży MICE, wszystkich innych branż będących z nami w rozmowach z rządem i szeroko rozumianej komunikacji. 

https://www.facebook.com/TUgether1/

Będziemy zamieszczać informacje kilka razy dziennie – zatem śledźcie fanpage i udostępniajcie go wśród swoich środowisk.


Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR 

Klub Agencji Eventowych SAR

Stowarzyszenie Branży Eventowej SBE

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel SOIT 

Meeting Professional International Poland Chapter MPI 

Stowarzyszenie Przedstawicieli Organizatorów Turystyki Biznesowej SITE Poland

Polska Izba Techniki Estradowej PITE

Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce SKKP

Polska Izba Przemysłu Targowego PIPT

 

2020-03-16 10:10:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
.

»
Ludzie branży

»

Personalnie... z Agnieszką Szymerowską

prezes zarządu Convention Bureau
we Wrocławiu.

Po praktycznie 10 latach pracy w Convention Bureau – Wrocław, od wolontariatu, po stanowiska koordynacyjne, po objęcie sterów w CBW oraz hektolitrach wypitej z gośćmi kawy, wielu spotkaniach i ciekawych rozmowach widzę, że mam coś jeszcze do zrobienia. Wynika to także z sytuacji, w której jesteśmy – chcę wykorzystać ten czas i wyzwania, które przede mną stawia.

.

»

Newsletter

»

Zamów newsletter